Úvodní strana

 

 

 

P R O H L Á Š E N Í   K   Č L E N S T V U

Vážení členové Sokola Komárov, rodiče, přátelé,

PF 2021 - přejeme vám hodně zdraví, štěstí a elánu jak ve spolkovém, tak i osobním životě.

Díky cílevědomé, obětavé, pravidelné a nezištné práci našich cvičitelů, trenérů i činovníků a vaší aktivitě se dlouhodobě řadí naše jednota mezi nejlepší.

V současné koronavirové situaci je jedním z průvodních jevů stavu nařízeného Vládou ČR, který dnes společnost zažívá, naše zavřená sokolovna. Doufali jsme, že se v rámci úprav přísných karanténních opatření podmínky změní, ale vypadá to, že ještě několik měsíců nebudeme moci v našich aktivitách pokračovat. To nás samozřejmě velice mrzí, ale také existenčně ohrožuje. Lehké to teď nemá nikdo, ani tisíce dalších organizací, firem, živnostníků i zaměstnanců. Situaci pečlivě sledujeme a jsme připraveni plně obnovit naši činnost hned, jak to bude možné.

Členské příspěvky, které jste zaplatili v loňském roce a i ty, které máte uhradit na rok 2021 v těchto dnech, jsou pro nás životně důležitým zdrojem příjmu, díky němuž udržíme sokolovnu v chodu a zvládneme společně tuto mimořádně složitou situaci. Děkujeme vám za podporu.

Výše členských spolkových příspěvků je jednotná a stanovuje ji Výbor ČOS. Mládež (do 18 let) a senioři (nad 65 let) 200 Kč, dospělí 500 Kč, při procentním poměru výnosů 25 % ústředí, 15 % župa a 60 % jednota.

O výši členských oddílových příspěvků rozhoduje výbor jednoty. Oproti původně schváleným vám chceme situaci v rámci našich možností vynahradit a nově jsme stanovili jejich výši pro letošní rok následovně:

                                         pův. ČODP            ČODP            ČSP           celkem Kč

- RD I + RD II*                         600,-                200,-           200,-             400,- 

- * rodič člen                            500,-                          200,-           200,-             400,-

- žactvo                                   500,-                           200,-           200,-             400,-

- student nad 18 let                 500,-                100,-           500,-             600,-

- mateřská nad 18 let               300,-                100,-           500,-             600,-

- pracující 18 – 65 let               800,-                200,-           500,-             700,-

- důchodce pod 65 let               300,-                100,-           500,-             600,-

- důchodce nad 65 let               300,-                100,-           200,-             300,-

Děkujeme za pochopení a přejeme vám, abyste vy i vaši blízcí přečkali současné období ve zdraví a pohodě. Už se na vás těšíme v našich tělocvičnách a hřištích.

Za Tělocvičnou jednotu Sokol Komárov - Bohuslav Ernest, starosta

 

 

 

Vítejte na stránkách T. J. Sokol Komárov!

Tělocvičná jednota Sokol Komárov je dobrovolným sdružením občanů na základě registrace Ministerstva vnitra ČR z roku 1992. Od roku 2014 pobočný spolek České obce sokolské.

Datová schránka: pdi4h8nHlavním posláním T. J. Sokol Komárov je organizovat a rozvíjet pravidelnou činnost tělovýchovných a sportovních aktivit pro zájemce a vytvářet podmínky pro jejich zajištění. 

V současnosti naše T. J. sdružuje oddíl volejbalu, odbor všestrannosti a oddíl turistiky. Pro sportování využíváme vlastní sokolovnu – dva sály, volejbalové hřiště a víceúčelové hřiště (čtyři volejbalová hřiště)

  

Kde nás najdete?

Ve Středočeském kraji, na okrese Beroun, 5 km západně od Hořovic.