Slet 2018

Sletový týden v Praze

Začátkem července 2018 patřila Praha sokolům. Konal se již XVI. všesokolský slet. Do Prahy se slétli sokolové z celého světa - z USA, Kanady, Švýcarska, Rakouska, Německa, Srbska, Slovinska, Slovenska, Francie, Polska, Švédska, Bulharska, Chile a Austrálie. Sletu se zúčastnili i členové nesokolských zahraničních organizací – Dánska, Portugalska, Řecka, Ruska, Běloruska a Brazílie. Z Komárova zavítalo 123 cvičenců (78 dětí a 45 dospělých) se šestičlenným doprovodem.

Jedna z nejatraktivnějších součástí sletu se uskutečnila hned 1. července. V zahajovacím sletovém průvodu prošlo Prahou na 13 tisíc sokolů a jejich hostů. Z Facebooku vybírám jeden výstižný komentář: „Sletový průvod Prahou, to jsou tři hodiny radosti, přátelství, bratrství a emocí, 15 tisíc lidí, kteří jsou naladěni na společnou vlnu. Kvůli tomuto prožitku neváhají přicestovat sokolové z Ameriky, Austrálie i dalších koutů světa. Kdo nezažil, nepochopí.“

 Odpoledne proběhla slavnostní ekumenická mše v Chrámu sv. Víta, kterou celebroval Dominik Kardinál Duka. Slavnostního zahájení všesokolského sletu se ujaly spojené sokolské soubory, které předvedly Naše furianty od Ladislava Stroupežnického. Byla to historická premiéra – vůbec poprvé v dějinách Národního divadla totiž celé představení odehrál ochotnický soubor. Do divadla se vešel jen zlomek účastníků, proto většina vyrazila na tradiční výstup na Petřínskou rozhlednu. Noční akce s lampiony byla zvláště pro děti obrovským zážitkem.

Jedním z vrcholů sletu byl slavnostní večer Sokol Gala v O2 areně, tedy přehlídka nejlepšího sokolského výkonnostního a vrcholového sportu. Průvodcem večera byl známý divadelní soubor Cirk La Putyka – řada jeho členů prošla sokolskými oddíly. V programu se objevil například akrobatický rockenrol, capoeira, krasojízda, mašeři, rope skipping, nechyběla sportovní gymnastika, šerm, šplh, taekwondo, taneční sport, teamgym. Sokol Gala 2018 zaznamenal i jednu velkou premiéru: převážná část vystoupení byla živě doprovázena stohlavým orchestrem pod vedením Joela Hány. Základ tohoto hudebního tělesa tvořil Symfonický orchestr Sokola Brno I a Police Symphony Orchestra.

Sletový týden byl zakončen v pražském Edenu dvoudenním programem hromadných cvičení. Na ploše se vystřídalo 15 tisíc cvičenců. Na úvod i na závěr programu se odehrály slavnostní ceremonie s choreografiemi, které odkazovaly na stoleté výročí vzniku Československa. Diváci viděli celkem 11 skladeb připravených Českou obcí sokolskou (ČOS), včetně jedné skladby česko-slovenské (symbolicky pojmenované Spolu). S jednou skladbou se představila také Česká asociace Sport pro všechny, další přidaly gymnastky z Dánska. Nejmladšímu cvičenci sletu byly dva roky, dvěma nejstarším pak 96 let! Těžko říct, která skladba byla nejlepší. Podle mého mínění skladba Siluety posunula pomyslnou metu v tvorbě hromadných pohybových skladeb.

Nebyl to jen harmonogram zkoušek a vystoupení, který účinkující stále sledovali. Na několika místech Prahy se celý týden odehrávala řada koncertů, výstav i divadelních představení. Děti využily benefity účastnického průkazu a zavítaly například do JumpAreny Zličín nebo se zchladily na koupališti v Edenu. Dospělí dali přednost památkám Pražského hradu nebo zavítali do místních hospůdek. Sokol také letos navázal na tradici sletových pohlednic s motivy od významných českých výtvarníků. Již k více než stoleté tradici Sokola patří sletové odznaky.

Na výstavě v Tyršově domě Ni zisk, ni slávu! nás zaujaly krásné předměty ze sbírek ČOS a Národního muzea. Překvapily nás mužské kužele amerických sokolů a krásné dřevěné šachy bratra Doudy, který je vyřezal v legiích v Rusku.  

XVI. všesokolský slet byl největší (nejen) sportovní událostí v České republice. Zažívat tuto neobyčejnou atmosféru lze jen jednou za šest let. A znovu si ji lze připomínat prostřednictvím mnoha příspěvků na sociálních sítích. Jak uvedla Judita Matyášová v Lidových novinách: „I když možná udělají krok vedle a budou mimo řadu, i když možná zapomenou ve stejnou vteřinu vzpažit, nic se neděje. V oné nedokonalosti je právě kouzlo.“

Hromadná tělovýchovná vystoupení patří již k naší národní tradici. Velké množství cvičenců, od předškolních dětí až po seniory, kteří dobrovolně, ve volném čase a na vlastní náklady nacvičují sletové skladby, to si již zaslouží uznání. Je potěšující, že dvě třetiny členů ČOS jsou mladší 26 let. Není to jen společné cvičení, ale organizování také kulturních a společenských akcí. Proto neváhejte a přijďte mezi nás.                            

                                                                                                                                            -jt-

                                                                                              

 

Skladba Cirkus také vystupovala 16. června na krajském sletu ve Voticích.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ohlédnutí za župním sletem

župy Jungmannovy

 

V sobotu 9. června 2018 bylo v areálu komárovské sokolovny rušno po celý den! Z pověření předsednictva Sokolské župy Jungmannovy uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Komárov „Župní slet Sokolské župy Jungmannovy“. Tato významná akce byla nejen pozvánkou na XVI. všesokolský slet v Praze, ale i propojením tělovýchovných, kulturních, vzdělávacích a společenských aktivit v regionu v rámci oslav 100 let od vzniku samostatné Československé republiky!

V deseti sletových skladbách vystoupilo 631 cvičenců z devatenácti tělocvičných jednot včetně 7 dělostřelců z jinecké posádky Armády České republiky, kteří skladbu nacvičili s ženami T.J. Sokol Beroun. Nepředstavila se pouze skladba „Ženobraní“, kterou nacvičovaly cvičenky z T.J. Sokol Černošice, neboť v ten samý den vystupovaly na krajském sletu v Českých Budějovicích společně s českobudějovickými sokolkami.

V župě Jungmannově se ze 45 jednot aktivně zapojilo do nácviku 14 jednot. Osm skladeb nacvičovali v Komárově, šest v Příbrami, pět skladeb v Dobříši, po dvou skladbách v Nižboru, Černošicích a Jincích a po jedné skladbě nacvičovaly Dobřichovice, Horoměřice, Králův Dvůr, Nová Ves pod Pleší, Stará Huť, Beroun, Cerhovice a Hořovice. Tradičně bývá zvykem, že se župních, oblastních či krajských sletů zúčastňují i cvičenci jiných žup. V Komárově se představili sokolíci z župy Rokycanovy (Rokycany), Budečské (Lány, Kladno), Blanické (Krásná Hora nad Vltavou) a z župy Podřipské (Roudnice nad Labem).

Již od sedmé hodiny ranní začaly zkoušky všech skladeb, ale také i nástup a odchod vlajkové čety. V čase volna mnozí účastníci navštívili místní komárovské muzeum, kde je v současné době umístěna výstava „Ohlédnutí za župními slety v Komárově“, kde je připomenutí konání všech šesti předchozích župních sletů.

Na druhou hodinu odpolední se cvičenci přemístili na předem stanovené místo – na seřadiště průvodu, který vyšel za doprovodu dechové hudby „Hořovanky“ Komárovem k sokolovně. Následoval nástup cvičenců na plochu, zahájení župního sletu br. Bohuslavem Ernestem,všechny přítomné pozdravil v krátkém proslovu místostarosta městyse Komárov Radim Šíma a starosta obce Antonín Merhaut připnul stuhu „KE 100. VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY 28. ŘÍJNA 2018“. Za ČOS a župu Jungmannovu popřála zdar celé akci sestra Hana Moučková – místostarostka Sokolské župy Jungmannovy a starostka ČOS.

Vystoupení sletových skladeb bylo zahájeno skladbou „Princezna republika“ (věrná garda), ve které vystoupilo 36 seniorek a seniorů. Po ní následovaly skladby „Méďové“ (rodiče a děti – 16 párů), „Děti, to je věc“ (mladší žactvo – 36 cvičenců), „Cesta“ (ženy – 106 cvičenek) a „Noty“ (předškoláci – 72 cvičenců). Po těchto skladbách vystoupili příbramští gymnasté s ukázkou TeamGymu. V tomto cvičení pod vedením br. Františka Berana dosahují příbramští sokolové velkých úspěchů! V další části župního sletu vystoupily mladší žákyně ve skladbě „V peřině“ (30 cvičenek), následovaly „Siluety“ (dorostenky a ženy – 128 cvičenek), „Spolu“ (ženy /24/ a muži /12/), „Borci“ (dorostenci a muži – 34 cvičenců) a jako poslední naběhlona plochu starší žactvona skladbu „Cirkus“ (110 cvičenců).

Komárovští sokolové nějaké zkušenosti s přípravou a organizováním župních sletů již mají. Tentokrát se jednalo již o konání sedmého župního sletu. Prvé dva současní organizátoři samozřejmě nepamatují – ty se konaly v letech 1907 a 1913! V novodobé historii Sokola předchozí čtyři župní slety v letech 1994, 2000, 2006 a 2012, ale i ten letošní, zajišťoval komárovský sletový výbor, v jehož složení pokaždé k nějaké změně došlo. Tentokrát přípravnému výboru chyběl br. Karel Kavalír, dlouholetý náčelník komárovského Sokola, který byl sokolem „tělem i duší“!

Poděkování patří právem všem, kteří se podíleli na zajištění akce! V samotný den akce vypomohli při organizaci členové turistického odboru T.J. Aby se župní slet mohl uskutečnit, byl stanoven v říjnu sletový výbor, který se již od podzimních měsíců loňského roku započal zabývat organizačními přípravami, které vrcholily v jarních měsících, kdy k organizačním záležitostem přibyla i péče o venkovní areál, kde se župní slet uskutečnil.

V bulletinu, který byl vydán k této akci, bylo kromě informací o Komárovu, ČOS, župě Jungmannově, činnosti T.J. Sokol Komárov i ohlédnutí za všemi minulými uskutečněnými všesokolskými slety, krátká charakteristika skladeb XVI. všesokolského sletu, programy župního sletu v Komárově, program samotného vrcholu – XVI. všesokolského sletu, ale také organizace, které finančně nebo materiálově podpořily zajištění akce – Úřad městyse Komárov, Městský úřad Hořovice, Střechy JAKL, s.r.o., Bavoryně, SCHENCK PROCESS s.r.o., Praha – Ruzyně, Piston RingsKomarovs.r.o, Komárov, BUZULUK a.s., Komárov, ELDOS, spol. s r.o., Komárov, Autoopravna, pneuservis – J. Randák – Komárov, RUKO s.r.o., Osek, Zahradnictví Šenk, Komárov, Autobusy, s.r.o. Hrabák – Špicl – Komárov, Fotoslužba A. Crk – Osek, Ondrášovka.

Organizátoři využili předchozí zkušenosti a chybám, kterých se dopouštěli v minulých župních sletech, se snažili předejít. I tentokrát samozřejmě došlo k nějakým nedostatkům, které ale zdárné zajištění akce nepokazily!

Co se ale neovlivní, je samozřejmě počasí! Předpověď počasí s přeháňkami vyšla – jedna malá byla během průvodu, kdy cvičenci, cvičitelé, ale i hosté prošli Komárovem s krátkým zastavením u pomníku Dr. Miroslava Tyrše, další přišla na „Cestu“ – skladbu žen. Ty si poprvé vyzkoušely, jaké je to cvičit s šátkem z jemného materiálu, který do sebe pohlcoval dešťové kapky!S vodou nasáklými šátky si ale ženy poradily a skladbu bravurně odcvičily!

Ohlas na akci byl velice pozitivní. Prostor, na kterém akce proběhla, patří rozměrově mezi menší, ale právě to pak působí, že kontakt cvičenců s diváky je přínosem ke zdaru celé akce!

 

 

Župní slety v Komárově – letos již posedmé

Městys Komárov není dějištěm župního sletu letos poprvé. Již v roce 1907, 2. června, zde byl uspořádán sedmý slet župy Rokycanovy. Proběhly závody v prostných, ve skocích, v běhu na 100 m atd. Byla uskutečněna prohlídka místních železáren, byly zkoušky na odpolední vystoupení. Průvod obcí se konal odpoledne.

Podruhé se župní slet v Komárově odehrával 20. července 1913 – jednalo se o dvanáctý slet Rokycanovy župy. Dopoledne byla prohlídka železáren a výlet na zříceninu hradu Valdek, odpoledne průvod obcí na cvičiště, kde se odbývalo veřejné cvičení.

Potřetí se župní slet v našem městysi konal až 12. června 1994 za účasti 543 cvičenců, z toho 130 z komárovské jednoty. Nejvíc (110) sokolů cvičilo v seniorské skladbě Věrná garda. Mezi cvičence (na pozvání) zavítal i starosta Kanadského Sokola Jan Waldauf, který si v Komárově s chutí zacvičil skladbu mužů. Celkem se divákům předvedlo devět sletových skladeb.

Počtvrté se slet župy Rokycanovy konal 27. května 2000 a zúčastnilo se ho celkem 760 cvičenců, z toho 165 z naší jednoty. V deseti sletových skladbách se představily sokolské jednoty z Cerhovic, Dobříva, Hořovic, Mirošova, Mýta, Oseka u Rokycan, Rokycan, Žebráka, Prahy, Plzně, Spáleného Poříčí, Klatov a Roudnice nad Labem. Diváků bylo 1 300. Svou přítomností poctil slet i náčelník ČOS doc. Vratislav Svatoň.   

Pátý župní slet v Komárově byl již sletem župy Jungmannovy, neboť roku 2003 došlo k reorganizaci sokolských žup. V sobotu 10. června 2006 vystoupilo v Komárově 785 sokolů z 27 tělocvičných jednot, z toho 111 komárovských cvičenců. Před zraky jednoho tisíce diváků se na ploše komárovského cvičiště předvedlo deset sletových skladeb.

Po šesti letech ožil areál sokolovny v Komárově sletem župy Jungmannovy dne 9. června 2012 za účasti 524 cvičenců. Za potlesku sedmi stovek diváků se ukázali sokolové z tělocvičných jednot Březové Hory, Cerhovice, Černošice, Dobřichovice, Dobříš, Hlásná Třebaň, Horoměřice, Hořovice, Jince, Králův Dvůr, Nová Ves pod Pleší, Praha, Příbram, Pyšely, Rokycany, Stará Huť a Žebrák v devíti sletových skladbách. Z komárovské jednoty, která se opět postarala o organizaci akce, vystoupilo 76 cvičenců.

Sobota 9. června 2018 se tedy stane již posedmé dějištěm župního sletu. Divákům se představí všech jedenáct sletových skladeb, které se nacvičují v župě Jungmannově. Do nácviku osmi skladeb XVI. všesokolského sletu se zapojilo 140 komárovských cvičenců.

 

V T.J. Sokole Komárov se nacvičují tyto skladby

pro XVI.všesokolský slet:

Nácviky teprve začínají, každý, kdo má zájem cvičit, je vítán!

http://www.sokol.eu/obsah/5491/xvi-vsesokolsky-slet-2018

 

Cirkus - starší žactvo

úterý a pátek od 17:00 - 17:30

vedoucí nácviku: Tomáš Jelen, Jan Jelen

 

V peřině - mladší žákyně

úterý 15:30 - 16:15 

vedoucí nácviku: Lenka Kramáriková, Lucka Cafourková

 

Siluety dorostenky a mladší ženy

čtvrtek 19:30 - 20:30

vedoucí nácviku: Kateřina Lukavská, Alena Ratajová

 

Cesta - ženy

pondělí 18:30 - 19:30

vedoucí nácviku: Jarka Prokopová, Vendula Laštovičková

 

Borci - muži

pátek 19:30-21:00

vedoucí nácviku: Tonda Novotný, Míra Suttr

 

Noty - předškolní děti

středa 16:30 - 17:30

vedoucí nácviku: Eva Veigendová

 

 

Méďové - skladba pro rodiče a děti

pondělí 16:00 - 16:30

vedoucí nácviku: Eliška Hůrková Zárubová 

 Děti, to je věc

mladší žactvo

pondělí 17:30 - 18:30

vedoucí nácviku: Olga Kleknerová

TOPlist