Aerobik 2019

T. J.  SOKOL Komárov, odbor všestrannosti otevírá i v roce 2019/2020

oddíl dětského aerobiku

Náplň činnosti oddílu:  Příprava na amatérské soutěže v pódiových vystoupeních s choreografiemi aerobiku, step aerobiku a letos nově i rope skippingu.  Průpravná cvičení zaměřená na posilování a protahování pohybového aparátu, nácvik správného dýchání, vnímání rytmu hudby, základních kroků aerobiku a jejich spojování do choreografií. Procvičování obratnosti, ohebnosti, síly a vytrvalosti. Klademe důraz na správné držení těla a všestranný tělesný rozvoj. Vystoupení na místních akcích: jarmarky, akademie Sokola apod.  Každý rok pořádáme soutěž „Princezna aerobiku“, zúčastňujeme se Tanečního poháru Středočeského kraje a Přehlídky pódiových skladeb v Praze. 

Kdy? Každou středu od 17:30 hod do 19:00 hod v komárovské sokolovně

Neváhejte, ještě máme 4 volná místa,

přijímáme především dívky či chlapce od 1. do 3. třídy.

cvičitelky: Andrea Cafourková, Katka Lukavská

Další info: Kateřina Lukavská, tel.: 604 43 73 42, katerina.lukavska@seznam.cz

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Soutěž „O princeznu/prince junior aerobiku“ v Komárově

 

            I v letošním roce uspořádal v sobotu 6. dubna 2019 oddíl aerobiku T.J. Sokola Komárov  pod záštitou župy Jungmannovy již 16. ročník soutěže „O princeznu/prince junior aerobiku“. V celkem osmi kategoriích soutěžilo 50 závodníků ze sokolských jednot: Dobříš, Jince, Komárov, Libčice nad Vltavou a Milín. Opět se zúčastnilo i několik závodnic z Domečku Osek. Soutěžící byli rozděleni do kategorií, ve kterých postupně cvičili podle cvičitelek. Techniku cvičení, výraz a schopnost zachycení předvedeného a u starších děvčat také sílu a flexibilitu hodnotila tříčlenná porota. Před vyhlášením výsledků proběhla ještě nesoutěžní ukázka pódiových vystoupení jednotlivých oddílů.

            A jak si vedli naši soutěžící ze Sokola Komárov?

            V nejmladší kategorii zvítězila Nela Solarová, druhá byla Natálie Gerlová (Domeček Osek). V II. kategorii (2010-2011) zvítězila Karolína Kasíková a 2. místo obsadila Valentýna Pechačová; v III. kategorii (2009) patří 1. místo Nikole Šlapákové, 2. místo Lucii Šimkové; v IV. kategorii (2008) získala 1. místo Julie Kramáriková, 2. místo Sofie Šímová, 3. místo Elenka Matějková; v V. kategorii (2007) obhájila 1. místo Nela Ungrová, 2. místo obsadila Majda Lukavská, 3. místo Anetka Šmídová. VI. kategorie (2005–2006): 1. místo Anička Lukavská, 2. místo Anička Kašparová, které si opět oproti loňsku svá umístění prohodily. V poslední kategorii (2004–2003) zvítězila Jessica Parkosová.

            Na závěr dovolte, abych poděkovala všem cvičitelkám, dalším činovníkům jednoty a rodičům za pomoc při organizaci soutěže.

 

Za T.J. Sokol Komárov: Kateřina Lukavská

 

 

 

 

 

Aerobic team v Praze

v sobotu 23. března 2019 se zúčastnil náš oddíl aerobiku Přehlídky pódiových skladeb v Praze v Tyršově domě. 
 
"Runaway" je název tentokrát tanečního vystoupení aerobiček. Děvčata a nejen ona, neboť s týmem vystupuje stále i jeden chlapec, nám vyrostla a aerobik už jim byl příliš těsný. Autorka skladby Andrea Cafourková proto zvolila moderní styl, který děvčata přijala s nadšením. Po premiéře na tělocvičné akademii v Komárově vystoupila v Praze v Tyršově domě na Přehlídce pódiových skladeb.
 
 

 

Sokolská župa Jungmannova

P O Z V Á N K A

 Na župní přebor v JUNIOR AEROBIKU 

aneb Princ/enza junior aerobiku

Pořadatel: T.J. Sokol Komárov

Datum konání 6.dubna 2019 /sobota/

Místo konání:  sokolovna T.J. Sokola Komárov

Prezence: 8.30 – 9.00

Cestovné hradí vysílající jednota, stravování na vlastní náklady. Možnost využití sprch v šatně.

Základní informace: jedná se nepostupovou soutěž  jednotlivců, kteří cvičí podle lektora. Soutěž je určena pro děti od nejmladších do 15 let /viz věkové kategorie/ neregistrované závodníky (amatéry).

Věkové kategorie:                                        

I. 2014 – 2013 (ev. mladší)

II. 2012 – 2011

III. 2010

IV. 2009

V. 2008

VI. 2007

VII. 2006

VIII. 2005

IX. 2004

Odměny: První tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom a medaili.

Propozice pro závodníky: 

  • oděv a obuv sportovní, vhodné na aerobik
  •  pokud má závodnice dlouhé vlasy, stáhnout do culíku, copu apod.
  •  řetízky, náramky, prstýnky, velké náušnice nejsou přípustné.

Občerstvení zajištěno (párky, sladké a slané pochoutky, káva, čaj, limo).

V případě malého počtu závodníků v po sobě jdoucích kategoriích si organizátor vyhrazuje právo tyto kategorie spojit.  Spojené kategorie (I. a II.) mohou být při velkém počtu závodníků naopak rozděleny.

Přihlášky (počet závodníků, věkové kategorie, vysílající jednota) zasílejte    do 29.3.2019 na přiloženém fromuláři e-mailem na katerina.lukavska@seznam.cz. V přihlášce uveďte, zda máte zájem předvést krátké pódiové vystoupení vašeho oddílu /nesoutěžní ukázka/. Pokud ano – uveďte název skladby a její délku.

Další informace: Kateřina Lukavská, katerina.lukavska@seznam.cz, tel. 604437342, Alena Ratajová, ratajova.alena@seznam.cz, tel. 603375540.

 

TOPlist