Všestrannost - 2008

Přebor Sokolské župy Jungmannovy v plavání

Župní plavecký přebor se konal v sobotu 23. února 2008 v hořovickém bazénu. Jeho uspořádáním byla opět pověřena Tělocvičná jednota Sokol Komárov. Na startu se sešlo rekordních 200 plavců ze čtrnácti tělocvičných jednot (Březové Hory, Cerhovice, Černošice, Dobříš, Hlásná Třebáň, Horoměřice, Hořovice, Jince, Komárov, Králův Dvůr, Milín 2, Mníšek pod Brdy, Příbram, Žebrák). Naši jednotu reprezentovalo 40 závodníků.

Závodníci plavali libovolným plaveckým způsobem (prsa, kraul, znak, motýlek) dle vlastního uvážení. Zvolený způsob však již nesměli v průběhu závodní trati měnit s výjimkou předškolních dětí a kategorie mladšího žactva I.

Nejlépe si vedli a na předních pozicích stanuli tito naši členové:

Přeborníkem župy se stala Marie Sára Štochlová v kategorii mladší žákyně I, Jan Jelen v kategorii mladší žáci I a Karolína Weberová v kategorii starší žákyně III.

Jana Hlavová (starší žákyně IV) a Pavel Matoušek (dorostenec) vybojovali stříbrnou medaili. Matěj Červenka (mladší žáci I), Lenka Kmentová (starší žákyně IV) a Tomáš Marek (starší žáci III) získali bronzovou medaili.

Na dosah medaile byla Petra Srpová (dorostenky), která skončila čtvrtá.

Kromě medailí a diplomů si vítězové odváželi spolu s ostatními i hezké vzpomínky na sportovně prožitou sobotu. Tělocvičná jednota Sokol Komárov děkuje všem za vzornou reprezentaci jednoty a členům jednoty za hladký průběh závodu.

A ještě pár slov na závěr. Počet utonulých v České republice je za jediný rok asi 200 až 300 osob. Počet tonoucích je ještě několikanásobně větší. Nejčastějšími oběťmi utonutí jsou děti a mládež. Významným preventivním krokem je výuka plavání. Podporujme tedy existenci všech plaveckých bazénů v bydlišti a snažme se, aby si děti osvojily plaveckou dovednost co nejdříve. I Česká obec sokolská zařadila plavání do soutěže všestrannosti spolu s gymnastikou, šplhem a atletikou.

-jt-

28.11.2008 - Tělocvičná akademie - Sokol republice

  V pátek 28. listopadu 2008 se v komárovské sokolovně uskutečnila tělocvičná akademie u příležitosti 90. výročí vzniku Československa. Významný podíl Sokola na získání samostatnosti připomněl v úvodu starosta jednoty bratr Bohuslav Ernest. Po zaznění české státní hymny následovala již jednotlivá čísla pořadu. Cvičení rodičů a dětí je československým vynálezem a má u nás svou tradici. Děti v těchto oddílech získávají první pohybové návyky a dovednosti, které nám při vystoupení předvedly. A co dále mohli diváci vidět? Mladší žákyně oddílu všestrannosti si zvolily jako nářadí lavičku, aby ukázaly průpravu k cvičení na kladině. Ocenili jsme působivou skladbu žákyněk–aerobiček s deštníky, se kterou se v březnu příštího roku zúčastní přehlídky podiových skladeb v Praze. Rozmařilý charakter hudebního doprovodu usnadnil žákům předvedení základních gymnastických prvků, které se naučili v průběhu nácviku na soutěž všestrannosti. Svůj půvab mělo vystoupení předškolních dětí. Přirozený pohyb, motivovaný hrou s krokodýlem, rozvijí jejich první pohybové dovednosti a zkušenosti, tolik potřebné v dnešní přetechnizované době. Akrobatická cvičení jsou nejen základem sportovně gymnastických soutěží, ale v posledních letech i důležitou součástí tělesné přípravy k většině sportovních odvětví. Ladnost pohybu cvičenek oddílu sportovní gymnastiky udělala na diváky dojem. Stalo se již tradicí, že v Sokole mají starší cvičenci – senioři koedukovanou skladbu. Na akademii předvedli úspěšnou sletovou skladbu z roku 2006, Ta naše písnička česká. Při vystoupení se sešli nejen naši členové, ale i sokolové z Cerhovic a Hořovic. Skoky z malé trampolíny jsou u mládeže velmi populární. Pohybový obsah následující ukázky umožnil cvičencům prokázat svou odvahu, obratnost, rytmické cítění i prostorovou orientaci. Skoky na trampolínce jsou součástí sportovní soutěže, tzv. TeamGymu. Skokani předvedli celou škálu skoků - od relativně lehkých (přímé skoky, roznožky, skrčky) až po náročná salta, s kterými plynule navázali vyspělejší cvičenci. Sportovní a tělocvičná vystoupení pak uzavřelo cvičení na židlích, které evokovalo radost z pohybu, dobrý zážitek, humor, přátele a určitou nadsázku. Víc než samotný výčet jednotlivých bodů programu přiblíží atmosféru podvečera vybrané fotografie.                 

TOPlist