Všestrannost 2017

      Večer sokolských světel

   Již počtvrté uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Komárov v pátek 6. října 2017 vzpomínkovou akci k Památnému dni sokolstva, aby připomněla veřejnosti historický význam našeho spolku včetně jeho obětí.

    Stovka nadšenců se za příznivého počasí sešla v 18:30 hodin před sokolovnou a s rozsvícenými lampiony absolvovala trasu sokolovna - hráz Drátenického rybníka - zpět lesem – po schodech kolem Červeného potoka – až k pomníku Miroslava Tyrše před komárovským muzeem. Položením kytice a zapálením svíček jsme vzpomněli neblahé výročí tragických událostí 8. října 1941, kdy byla Česká obec sokolská rozpuštěna, její majetek úředně zabaven a takřka naráz byli zatčeni významní představitelé ústředí žup i řady jednot našeho spolku. Mnoho z nich zaplatilo za svou oddanost Sokolu životem.          

 

 

 

 

Sletová štafeta

Po páteční úspěšné Noci sokoloven v rámci týdne „Sokol spolu v pohybu“ uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Komárov následující den dopoledne 23. září 2017 akci pro nejmenší s názvem Pohádková překážková dráha. Odpoledne už se komárovská sokolovna připravovala na příjezd kurýrů sletové štafety. K sokolovně dorazili cyklisté z Králova Dvora, Hořovic, Žebráku a Cerhovic a dovezli z Nižbora sletový kolík. Po jejich přivítání vyrazila komárovská skupina kurýrů do Kařeza, aby převzala sletovou štafetu z Klatov, Sušice a Domažlic. V Kařeze proběhl doprovodný program, cyklisté se posilnili v místní sokolovně domácím občerstvením a vyrazili zpět přes Dlouhou leč do sokolovny v Komárově.  Zde štafeta „přenocovala“ a ráno vyrazila díky našim cvičencům na Felbabku, kde si ji převzali jinečtí sokolové. Dále absolvovala trasu Příbram – Dobříš – Mníšek pod Brdy – Černošice – Praha Tyršův dům.  Sletová štafeta tímto odstartovala nácvik na XVI. všesokolský slet. I vy se můžete této velkolepé akce zúčastnit. Nácviky sletových skladeb probíhají v komárovské sokolovně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

T. J. SOKOL Komárov – odbor všestrannosti

Cvičební rozvrh 2017/2018

 

 

Rodiče a děti do 3 let                       středa                                               09:00 - 10:00      

                                                                                                            10:00 - 11:00

Rodiče a děti od 3 let                       pondělí                                    16:30 - 17:30

 

Předškolní děti                                 středa                                      16:30 - 17:45

 

Dětský aerobik                                  středa                                      17:45 - 19:00

         

Mladší žákyně a žáci                         pondělí a čtvrtek                    17:30 - 18:30

                                                                              

Žáci (mladší, starší)                          úterý a pátek                            17:00 - 18:30

                                                                    

V peřině - slet žákyně                        úterý                                        15:30 - 16:15

Sportovní gymnastika                       úterý                                         16:15 - 17:00

(Cafourková, Kramáriková)               pátek                                        15:00 - 17:00

                                                              

Gymnastika žákyně                            středa                                           15:00 - 16:30       

(Březovská)                                          

 

Fit jóga                                             pondělí                                          20:00 - 21:15

 

Siluety slet/Funkční trénink                čtvrtek                                      19:30 - 20:30

 

Ženy – kondiční cvičení                     pondělí                                        18:30 - 20:00

                                                               čtvrtek                                       18:30 - 19:30                                                                                   

Muži                                                       pátek                                          19:30 - 22:00                                                                                                                                           

Florbal – přípravka                           pondělí                                             17:00 - 18:00

                                                              středa                                            15:00 - 16:00              

                žáci                                     pondělí                                            18:00 - 20:30

               mladší žáci                          středa                                              16:00 - 17:00

               starší žáci                            středa                                              19:00 - 20:30

 

  

Těší se na Vás cvičitelé odboru všestrannosti Sokola Komárov J

 

 

 

 

Župní přebor předškoláků v Komárově

 

       V sobotu 10. června 2017 uspořádala naše jednota župní přebor všestrannosti předškolních dětí. Počasí nám přálo a tak se závody velice vydařily.

       Do Komárova přijely děti z Příbrami, Mníšku pod Brdy, Černošic, Roztok a samozřejmě z Komárova. Soutěžilo se v gymnastice (lavička, akrobacie a výskok na bednu), atletice (běh 50 m, skok daleký z místa a hod tenisovým míčkem), míčovém trojboji (kop na branku, hod na branku, hod na koš) a šplhu.

       Závodilo celkem 76 dětí v kategoriích 2010 s odkladem školní docházky, 2011, 2012 a 2013 a mladší. Toto rozdělení umožňuje více dětem získat medaili a vystoupat na stupně vítězů.

       Naše výprava se ve velké konkurenci určitě neztratila. Z Komárova se zúčastnilo 15 dětí a získali jsme 17 medailí.

       V kategorii 2010 vybojovala Lucinka Veselá zlatou medaili v gymnastice, stříbrnou v atletice a bronzovou ve šplhu. V kategorii 2011 získala Julinka Vondalová zlatou medaili v gymnastice a stříbrnou ve šplhu a atletice. V kategorii 2012 vybojoval Tomášek Palek bronzovou medaili v atletice, šplhu a míčovém trojboji, Vilík Forst zlatou v atletice, Rostík Andrt stříbrnou v míčovém trojboji, Olinka Sedláčková získala stříbrnou medaili v atletice a gymnastice a Adélka Fišerová bronzovou medaili v gymnastice. V kategorii 2013 a mladší získal Sebík Sun zlatou medaili v míčovém trojboji a stříbrnou v atletice a Lucinka Hůrková bronz v gymnastice.

       Pochvalu ale zaslouží všichni reprezentanti komárovského Sokola, kteří se moc snažili a na medaili nedosáhli. Byli to Honzík a Vojtík Rydrych, Markétka Chvátalová, Martínek Hůrka, Fanda Formánek a Šimon Kavalír.

       Poděkování patří nejen dětem, ale i rodičům, že své děti na závodech doprovázeli, a samozřejmě všem pořadatelům.

       Cvičební rok skončil a tak přeji všem dětem hezké prázdniny, budoucím prvňáčkům úspěšný start do školy a zvu všechny děti do tělocvičny Sokola Komárov v září, kdy začne nový cvičební rok. Prvňáčci mají možnost přestoupit do oddílu mladšího žactva, který vede Olina Kleknerová (holčičky i kluci dohromady), nebo do oddílu žáků, který vedou Jan a Tomáš Jelenovi.

       V příštím roce nás čeká XVI. všesokolský slet, kterého se samozřejmě zúčastníme ve skladbě Noty. 

Cvičení předškoláků je pro děti od 4 let a scházíme se vždy ve středu od 16.30 hodin. Cvičení rodičů a dětí je v pondělí od 16.30 (děti 3-4 roky) a ve čtvrtek od 9.30 - dopolední cvičení rodičů a batolat (od 1,5 roku).

 

                     Eva Veigendová, oddíl předškolních dětí

 

Přebor župy Jungmannovy ve sportovní všestrannosti

Pokračováním lednového závodu v plavání v Hořovicích byly v sobotu 13. května 2017 tři další soutěže v Příbrami. Účastníci si měřili své síly ve sportovní gymnastice, atletice a šplhu. Z Komárova vyrazilo 39 závodníků (26 děvčat a 13 chlapců). Doprovázeli je jejich cvičitelé, někteří v roli rozhodčích. Celkem naše jednota získala 15 medailí.

V kategorii mladší žákyně I vybojovala Julie Kramáriková zlato ve šplhu, ve sportovní gymnastice byla třetí a celkově se ve všestrannosti umístila na druhém místě. Společně s Nelou Ungrovou, která byla v kategorii ml. žákyně II druhá ve všestrannosti a v atletice, postupují na přebor ČOS do Prostějova. V kategorii st. žákyně III získala Anna Kašparová první místo ve šplhu a stříbrnou medaili v atletice, Jana Březovská v téže kategorii bronzovou v atletice. Bronzové pozice v kategorii st. žákyně IV obsadila ve šplhu a atletice Jessica Parkosová. Letos měla naše jednota i zastoupení v ženách, na druhé místo v atletice dosáhla Andrea Cafourková.

V kategorii ml. žáci II. získal první místo Tadeáš Hejnal ve šplhu. V téže disciplíně byl Tomáš Veselý druhý v kategorii st. žáci IV. Komárovskou sbírku medailí doplnili dorostenci: Jan Abraham obhájil své prvenství ve šplhu a Jan Jelen byl druhý v atletice.

Poděkování patří všem zúčastněným. Není přece důležité zvítězit, ale zúčastnit se!

 

 

Zálesácký závod zdatnost (ZZZ)

Vrch Písek, okolí chaty zvané Šimákovna, sobota 22. dubna 2017. Tradičního župního přeboru ZZZ se letos zúčastnily kvůli velmi nepříznivému počasí (deštivé chladno) jen čtyři tělocvičné jednoty župy Jungmannovy (Dobřichovice, Dobříš, Horoměřice a Komárov). Sice naše jednota vyslala nakonec jen čtyři soutěžní hlídky (12 závodníků) v doprovodu třech cvičitelů a jednoho rozhodčího, tři hlídky slavily úspěch na medailových pozicích. V kategorii mladšího žactva se na prvním místě umístila hlídka Magdaléna Lukavská, Nela Ungrová a David Řepík. V kategorii žactva byli přeborníky Marek Huml, Jakub Šlapák a Jakub Kubačák, kteří budou v květnu reprezentovat naši župu na přeboru ČOS v Radíkově u Olomouce. Hlídka Aniček (Kašparová, Lukavská) skončila na druhém místě. Děkujeme zúčastněným za účast a přejeme postupující hlídce úspěšné finále.

 

Župní přebor ZZZ v sobotu 22. dubna 2017 u Šimákovny

 

Přebor jednoty ve sportovní gymnastice

V pátek 21. dubna 2017 se v komárovské sokolovně konal místní přebor ve sportovní gymnastice za účasti 24 děvčat a 17 chlapců. Žákyně předvedly své sestavy na hrazdě, kladině, akrobacii na pásu a přeskok nářadí (švédská bedna, koza, kůň). Žáci pak sestavu na hrazdě, kruzích, akrobacii a přeskok přes švédskou bednu; starší ještě cvičili na bradlech.

Přeborníky jednoty se v jednotlivých kategoriích stali:

Předškoláci - Sofie Herco

Mladší žákyně I. B -  Valentýna Pechačová

Mladší žákyně I. A -  Julie Kramáriková

Mladší žákyně II. - Helena Kramáriková

Starší žákyně III.-IV. - Jessica Parkosová

Mladší žáci I.  - Samuel Bém

Mladší žáci II. - Tadeáš Hejnal

Starší žáci III. - Daniel Sun

Starší žáci IV. - Tomáš Veselý

Všem zúčastněným děkujeme za krásné sportovní odpoledne a budeme se těšit na župní přebor v Příbrami.

Přebor jednoty ve sportovní gymnastice - pátek 21. dubna 2017

 

XVI. všesokolský slet se blíží

Na podzim loňského roku se v Praze představily nové sletové skladby, určené pro nadcházející slet v roce 2018. V současné době probíhají v Tyršově domě v Praze první nácvičné srazy, aby se mohlo od září plně nacvičovat na slet, věnovaný stému výročí vzniku samostatného československého státu.

Celkem budou moci diváci zhlédnout jedenáct sletových skladeb, z toho osm se plánuje nacvičovat v naší komárovské tělocvičné jednotě. Chystáme se na nácvik skladby pro rodiče a děti - Méďové. Zvolené náčiní - plyšový medvídek se jistě bude dětem líbit. Noty je název veselé skladby se skládacími gumami pro předškolní děti. Děti představují noty, gumy jsou jako notová osnova a cvičitelé houslový klíč. Skladba V peřině je určena pro mladší žákyně. Svůj název získala podle stejnojmenného muzikálu, který tvoří hudební doprovod. Dívky si také mohou zacvičit na písničky, jejichž interprety jsou například Lucie Bílá, Jiří Mádl nebo skupina Kabát. Děti, to je věc! – skladba je určena pro děti mladšího školního věku, pro chlapce i děvčata. Děti využívají míče a skládací žíněnky. Cirkus je skladba pro starší žactvo, kdy se hudba K. Svobody prolíná s muzikálovou Pomádou. Nechybí aerobik děvčat i artistické výkony chlapců a oblíbený RinoSet. Skladba Siluety (pro dorostenky a mladší ženy) se inspiruje novým moderním tanečním směrem Hoop dance, a to tancem s obručí. Hudební doprovod skladby je od pop-rockové skupiny Mandrage. Oblečení je ve fialové a růžové barvě. Ve skladbě pro dorostence a muže Borci se snoubí tradice naší tělesné kultury s národními motivy a s naší současností. Skladba Cesta určená pro ženy a seniorky na střihovou country hudbu používá jako náčiní bílý čtvercový šátek.

Všesokolský slet není jen cvičení. Připravuje se řada doprovodných programů. Projekt „100 sokolských keší republice“ je zahájen a příznivci této činnosti již jistě některé objevili v našem okolí. Nebudou chybět sletové soutěže. Vyvrcholením ovšem bude sletový týden v Praze (1. – 6. července 2018). Ti, kteří ho už v minulosti zažili, mají na co vzpomínat. Sletový průvod Prahou, pódiová vystoupení na Staroměstském náměstí, piazzettě Národního divadla a v areálu Tyršova domu, slavnostní zahájení sletu v historické budově Národního divadla, noční setkání účastníků akcí pobytu v přírodě na Petříně, Sokol Gala v O2 aréně, předvedení Kytice na Nové scéně ND v podání sokolského souboru, setkání se sokoly zahraničních sokolských žup a jednot. Početnou výpravu má vždy Americký Sokol.

Ne nadarmo mají sokolské slety v názvu přídavné jméno „všesokolský“. Účastníci jsou ze Slovenska, Polska, Srbska, Slovinska, Austrálie, Kanady, USA, Švýcarska, Rakouska, Sokola Paříž, Mnichov, Göteborg. Večerní a odpolední program hromadných skladeb se společenským setkáním účastníků s kulturním programem bude zakončením několikaletých příprav na tento sokolský svátek, který nás proslavil ve světě.

Je potěšující, že městys Komárov bude v roce 2018 opět dějištěm župního sletu a Tělocvičná jednota Sokol Komárov se také zúčastní sletové štafety (22.-24. září 2017).                                                                                                                                                                

-jt-

 

 

 

 

 

 

 

Župní přebor

V JUNIOR AEROBIKU 

 

Pořadatel: T. J. Sokol Komárov

Datum konání: 1.dubna 2017 /sobota/

Místo konání:  sokolovna T. J. Sokola Komárov

Další fotky najedete na:

http://princeznaaerobiku.rajce.idnes.cz/Princezna_aerobiku_Sokol_Komarov_2017/

Soutěž „O princeznu/prince junior aerobiku“ v Komárově

 

            V aprílovou sobotu 1. dubna 2017 uspořádal oddíl aerobiku T.J. Sokola Komárov pod záštitou župy Jungmannovy již tradiční soutěž „O princeznu/prince junior aerobiku“. V celkem devíti kategoriích soutěžilo 92 závodníků z těchto sokolských jednot: Černošice, Dobříš, Hluboká nad Vltavou, Jince, Milín, Mníšek pod Brdy a Komárov. Jako každoročně se zúčastnily i závodnice z Domečku Osek. Soutěžící byli rozděleni do kategorií, ve kterých postupně cvičili podle lektora. Techniku cvičení, výraz a schopnost zachycení předvedeného pohybu a u starších děvčat také sílu a flexibilitu hodnotila tříčlenná porota. Před vyhlášením výsledků proběhla ještě nesoutěžní ukázka pódiových skladeb jednotlivých oddílů. Kromě medailí obdrželi vítězové i věcné ceny, které věnovaly zdravotní pojišťovna ČPZP a firma Kostal.

            A jak si vedli soutěžící ze Sokola Komárov? V I. kategorii (2011) zvítězila Adélka Švarcová, 3. místo obsadila Kristýnka Mrázková; v III. kategorii (2009) zabodovala Lucinka Šimková; IV. kategorie (2008) patřila Komárovu - 1. místo Julie Kramáriková, 3. místo obsadil Adam Rataj; V. kategorie (2007): 1. místo Nela Ungrová, 3. místo Majda Lukavská; VI. kategorie (2006): 1. místo Iva Špottová, 3. místo Helena Kramáriková a medaile v VII. kategorii (2005) zajistily Aničky - Lukavská 2. místo, Kašparová 3. místo.

 

            Za T.J. Sokol Komárov: Kateřina Lukavská

 

 

Tělocvičná akademie

Letošní rok je opravdu „výroční“. Připomínáme si 115 let od založení Tělocvičné jednoty Sokol Komárov, 120 let Jungmannovy župy a 155letou existenci Sokola. Důvodů k setkání sokolů a jejich přátel je tedy dost. Proto také sál komárovské sokolovny byl v pátek 24. února 2017 plně zaplněn cvičenci a diváky při tělocvičné akademii.

Po krátkém úvodu starosty jednoty bratra Bohuslava Ernesta se na ploše objevili naši nejmladší sokolíci. Jejich vystoupení se jmenovalo Koťata a rodiče a jejich děti si to opravdu užili. Taneční pohybovou skladbu s názvem Hvězdy nám předvedly mladší žákyně. Po následujícím bloku z akrobacie ukázali žáci několik parkúrových skoků. Skladba předškolních dětí se jmenovala Námořníci. Nejprve se děti představily na nářadí a potom ukázaly na značkách, co to znamená, když se řekne Cupsong. Tento oddíl se zapojil do celoročního projektu „Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“. Oddíl aerobiku se prezentoval úspěšnou skladbou Silver Stars na stepech. "Skáču dobře? Ale skáču rád!" je název vystoupení mladšího žactva. Mimo jiné nám znovu představili moderní tělocvičné nářadí – sadu RinoSet, na jehož vývoji se podílela také Česká obec sokolská. Následovala prostná v podání oddílu sportovní gymnastiky. V letošním roce začne nácvik na XVI. všesokolský slet, který se bude konat v Praze v příštím roce. Ochutnávku ze sletové skladby staršího žactva Cirkus nám předvedli žáci. „Najdi v sobě sílu a odvahu!“ je název dalšího představení gymnastek, tentokrát na nářadí. Cvičenkyně Natálie Kramáriková, inspirovaná hudbou z Lvího krále a mistrovstvím Evropy ve fotbale, vytvořila choreografii vystoupení starších žákyň s názvem V Africe. Údajně prvními průkopníky skákání na trampolíně byli Eskymáci, jež k vyhazování používali mroží kůže. Trampolínu jako takovou poprvé sestrojil francouzský akrobat du Trampoline. Skoky z trampolíny patří tradičně k oblíbeným disciplínám žactva, kteří po sérii přímých skoků zvládli i skoky převratové. A na závěr vystoupily ženy s názvem „Sestry v akci“ na hudbu Ewy Farné. Úspěšná premiéra jejich představení byla již na letošních Šibřinkách. 

Poděkování patří nejen všem účinkujícím, jejich cvičitelům a činovníkům komárovského Sokola, ale i Městysu Komárov za jeho finanční podporu.

                                                                                                                     -jt-

 

Team Show Milín

Dne 11.února 2017 se oddíl aerobiku T. J. Sokola Komárov zúčastnil
soutěže  - Team show, kterou  pořádal Sport Klub Milín.
Přestože  komárovské děti vystupovaly se skladbou Silver Stars na stepech letos poprvé, přivezl  smíšený team v kategorii III.  (10-12 let) zlaté medaile! Přejeme všem v letošní sezóně hodně dalších úspěchů!

Katka Lukavská a Andrea Cafourková, cvičitelky


 

 

 

 

Župní přebor v plavání

V sobotu 21. ledna 2017 proběhl v hořovickém bazénu plavecký přebor Jungmannovy župy. Tradičně byla organizací pověřena Tělocvičná jednota Sokol Komárov. Do vody se ponořili sokolové z jedenácti tělocvičných jednot (Černošice, Dobříš, Horoměřice, Hořovice, Jince, Komárov, Králův Dvůr, Lety, Libčice nad Vltavou, Mníšek pod Brdy, Příbram) v počtu 173 závodníků. 

Z komárovské jednoty se závodu zúčastnilo jen 26 plavců (z důvodu nemoci), ale na medailové pozice dosáhli. Přeborníkem župy se stali: Julie Kramáriková (ml. žákyně I), Michaela Gregorová (ml. žákyně II) a Jakub Šlapák (st. žáci III). Stříbrnou medaili vybojovali Jan Šmíd (ml. žáci II), Natálie Kramáriková (dorost) a Josef Drnec (senior). Na třetích místech stanuli Matěj Tuček (ml. žáci II) a Miroslav Suttr v kategorii seniorů.

Poděkování patří členům komárovského Sokola za přípravu přeboru a všem zúčastněným za vzornou reprezentaci jednoty. Dětem a jejich cvičitelům držíme palce na květnovém přeboru ve sportovní gymnastice, šplhu a atletice v Příbrami.                                                                      

                                                                                                                                                                            -jt-
TOPlist