Všestrannost - 2012

Župní přebor předškoláků v Dobřichovicích

         V sobotu 22. září 2012 se konal v Dobřichovicích župní přebor předškoláků. Tento termín byl zvolen jako náhradní, protože konec loňského školního roku byl ve znamení všesokolského sletu a na závody už nezbyl čas. Aby to nebylo líto dětem, které již nastoupily v září do 1. třídy, uskutečnily se tedy závody v září.

            Soutěžilo se v gymnastice (lavička, akrobacie a výskok na bednu), atletice (běh 20 m, skok daleký z místa a hod tenisovým míčkem) a míčovém víceboji (kop na branku, hod na branku, hod na koš).

            Závodilo celkem 65 dětí. I v letošním roce pořadatelé rozdělili děti do kategorií podle ročníků, čímž mělo více dětí možnost vystoupit na stupně vítězů a získat medaili. Soutěžily tedy ročníky 2006, 2007, 2008 a 2009. Z Komárova se letos zúčastnilo 16 dětí a přivezli jsme celkem 14 medailí. Letos se k nám přidaly i některé děti z oddílu rodičů a dětí.

            Naše výprava se ve velké konkurenci určitě neztratila. Některé děti vybojovaly i dvě medaile. V míčovém trojboji vybojoval zlato Matyáš Hejnal (2007), stříbro Míša Gregorová (2006) a bronz Eliška Chramosilová (2007), Iva Špottová (2006) a Johanka Kramáriková (2009). V atletice zvítězil David Řepík (2007), třetí místo obsadila Elenka Matějková (2008).

V gymnastických sestavách zabodovaly naše děti nejvíc. Zlato vybojovala Karolínka Mrázková (2007), Anetka Šmídová (2007), Julinka Kramáriková (2008) a Johanka Kramáriková (2009), stříbro přivezla Magdalenka Lukavská (2007), Míša Gregorová (2006) a Eliška Chramosilová (2007). I ostatní děti se snažily a i když jim medaile utekla, patří jim poděkování za reprezentaci. Jsou to Matyáš Pechač, Helenka Kramáriková, Bětka Hodková,  Nikolka Procházková a Eliška Kavalírová.

            Dobu, kdy se vyhodnocovaly výsledky, si děti zpestřily na prolézačkách a houpačkách, kterých tady bylo několik a dětem se moc líbily. I když předpověď počasí slibovala dešťové kapičky, nakonec nám počasí vyšlo a my jsme zdárně absolvovali celé závody. Když jsme měli jet domů, vysvitlo sluníčko a dětem se ani domů nechtělo.

            Poděkování patří také rodičům, kteří děti na závody doprovázeli a dopřáli jim tak prožít hezký den v příjemném  prostředí. Další závody nás čekají v červnu a my už teď uvažujeme, že bychom je zorganizovali u nás v Komárově.

            Přeji všem dětem hodně zdaru v letošním školním i cvičebním roce a zvu všechny do tělocvičny Sokola Komárov. Ve středu od 16 hodin cvičí předškolní děti, ve čtvrtek je cvičení rodičů a dětí (děti 3-4 roky) a ve středu od 10 hodin cvičení rodičů a batolat (děti od 1,5 roku).

                                                                                         Eva Veigendová

                                                                                     oddíl  předškolních dětí Sokola Komárov        

 

 

Žně komárovského Sokola

V sobotu 12. května 2012 se v Příbrami za nepříznivého počasí uskutečnil další přebor ve sportovní gymnastice, atletice a šplhu. Soutěže se zúčastnili závodníci z tělocvičných jednot župy Jungmannovy. Z Komárova vyrazilo 10 děvčat a 14 chlapců v doprovodu svých cvičitelů.

Celkem naše jednota získala sedmnáct medailí.

Eliška Matějková v kategorii mladší žákyně obsadila první místo v atletice a Adélka Vondřičková třetí místo ve všestrannosti. Marek Chvátal vybojoval bronzovou medaili v atletice (kategorie mladších žáků).

Honza Jelen vyhrál zlatou medaili v atletice, stříbrnou ve šplhu a bronzovou ve sportovní gymnastice, celkově se umístil na prvním místě ve všestrannosti. Honza Abraham získal zlatou medaili ve šplhu, stříbrné v gymnastice a atletice, celkově ve všestrannosti obsadil druhou příčku. Poslední dva jmenovaní postupují na přebor ČOS do Prahy. Láďa Fairaisl vybojoval v této kategorii třetí místa v atletice, ve šplhu a ve všestrannosti.

V kategorii starší žáci IV dosáhl Martin Hošek na stříbrnou pozici ve šplhu a Vítek Plešmíd obdržel bronzové kovy v atletice a ve všestrannosti.

Poděkování patří všem cvičencům, kteří se na závod vypravili, a samozřejmě jejich cvičitelům, kteří své svěřence na přebor v tomto sletovém roce připravili.                                                                                                                                         -jt-

 

Zálesácký závod zdatnosti

            V sobotu 21. dubna 2012 se konal za slunečného počasí župní přebor Zálesáckého závodu zdatnosti (ZZZ). Do brdské přírody v okolí                vrchu Písek u Jinec se vypravilo 60 závodníků z devíti tělocvičných jednot župy Jungmannovy (Černošice, Dobříš, Hlásná Třebáň, Horoměřice, Jince, Komárov, Milín, Mníšek pod Brdy, Žebrák). Z Komárova dorazilo 15 soutěžících s doprovodem cvičitelů. Vzhledem k sletovým přípravám          byla letos zrušena kategorie nejmladšího žactva. Sokolíci na cca 4 km úseku překonávali různé překážky, určovali azimut, dřeviny, topografické značky, rozdělávali oheň, pracovali se sekerou, uzlovali, předváděli nepřímou srdeční masáž na resuscitačním modelu, poznávali naše kulturní památky atd. Na závěr si u ohně opekli špekáčky.

            Naše hlídka ve složení Vítek Plešmíd, Honza Abraham a Honza Jelen vybojovala v kategorii žactva první místo a hlídka Andrea Nesnídalová    a Míra Hošek obsadila v dorostenecké kategorii stříbrnou pozici. Vítězné družstvo postupuje do přeboru ČOS v ZZZ, který se letos koná v Třebíči.

Poděkování patří všem, kteří se závodu zúčastnili a zasloužili se o skvělou reprezentaci naší jednoty.    

                                                                                                                                                                                                                                         -jt-

 

    Generálka na slet

         V pátek 20. dubna 2012 uspořádal Sokol Komárov tělocvičnou akademii u příležitosti oslav 110. výročí založení jednoty a 150 letv pohybu. Po úvodním projevu starosty jednoty ing. Devery se divákům představili naši nejmenší se svými rodiči při ukázce cvičební hodiny. Malí sokolíci zdolávali překážkovou dráhu a na závěr si zacvičili s padákem. Po tanečním vystoupení Styl show dance v podání Natálie Kramárikové nastoupily na plochu předškolní děti ve sletové skladbě Člověče, nezlob se. Autorka se inspirovala známou hrou. Děti své náčiní (kulatou desku ve čtyřech barvách) nazývají domeček. Další část programu byla věnována sportovní gymnastice – žáci předvedli své sestavy z akrobacie, mladší žákyně prostná a cvičení na nízké kladině. Rodiče a děti (starší 3 let) si vybrali sletovou skladbu Muzikantova písnička. Při cvičení se utužuje vzájemný citový vztah dítěte k rodiči či prarodiči a radost ze společné činnosti. Každý pár má jednu plovací tyč a jednu spojku se čtyřmi otvory.

Jonatán je název další sletové skladby pro mladší žákyně. Na známou hudbu z večerníčků a pohádek předvedli dívky základy sportovní gymnastiky. Jako náčiní byl zvolen rozkládací klín a látkové kužílky s vloženým míčkem. Ukázka sletové skladby Dávej, ber pro starší žactvo na střihovou hudbu z filmů patří do kategorie koedukovaných skladeb. Během pátečního vystoupení se žáci vystřídali, protože na plochu v sokolovně by se všichni nevešli. Chlapci využívají frisbee a děvčata stuhy. Celou choreografii uvidíte na župním sletu 9. června. Skoky z trampolínky, které patří mezi oblíbené činnosti ve cvičebních hodinách žactva, zakončily naše tělocvičné vystoupení. Po akademii si mohli diváci ještě prohlédnout výstavku věnovanou minulosti a současnosti Sokola.

                  

                         

                         

                         

          

        

 

Kalendář akcí 2012

 

31. března – soutěž Princezna junior aerobiku v Komárově

20. dubna – akademie s ukázkami sletových skladeb – sokolovna Komárov

21. dubna – Zálesácký závod zdatnosti u Jinec

8. května – Pešíkův pochod

12. května – župní přebor v gymnastice, atletice a šplhu v Příbrami

9. června – župní slet v Komárově /oslava 110 let Sokola Komárov/

16. června – slet župy Blanické ve Voticích

1.-6. července – XV. všesokolský slet v Praze

14.-28. července – letní stanový tábor ve Lhotě pod Radčem

150 let v pohybu

 

„16. února 1862 založili Jindřich Fügner a Miroslav Tyrš Tělocvičnou jednotu pražskou, o několik málo týdnů později přejmenovanou na Sokol pražský. Po krátké anabázi, kdy pražští sokolové cvičili v Konviktu nebo v sále Apolla v Ječné ulici, objevil Jindřich Fügner nevyužitý prostor tehdy přímo u městských hradeb. Na jaře roku 1863 tam začali sokolové stavět jedinečnou tělocvičnu. Současný Fügnerův sál se stal vzorem desítkám dalších sokoloven po celé zemi.“ Těmito slovy připomněla Česká televize únorové výročí založení významné tělocvičné organizace nejen u nás, ale i ve světě.

Nejen filatelisty potěší vydání příležitostní poštovní známky k 150. výročí založení Sokola.

Dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner si ujasňovali poslání nového spolku již dříve, především při svých přátelských setkáních v křivoklátských lesích v myslivně Na Králi. Tyrš dal jednotě tělocvičný program na základech helénského ideálu harmonie těla a ducha. Fügner se postaral o finanční a organizační záležitosti. Zakládajícími členy byli také J. E. Purkyně, J. Neruda, J. Mánes, V. Náprstek a další.

Sokolské hnutí se šířilo z Prahy do Čech a na Moravu. Již v roce 1862 byly založeny jednoty v Brně, Jičíně, Jaroměři, Kolíně, Kutné Hoře, Nové Pace, Příbrami, Turnově a Čáslavi. Naši krajané založili Sokol v Americe v roce 1865.

O čtyřicet let později, 9. března 1902, byla založena také Tělocvičná jednota Sokol Komárov.

Sokolská činnost se zapsala do dějin hlavně pořádáním všesokolských sletů. Střelecký ostrov, Královská obora, Letná, Strahov a letos Eden bude dějištěm již XV. všesokolského sletu.

Naše jednota se také zapojila do nácviku. Ukázky letošních sletových skladeb můžete vidět v pátek 20. dubna 2012 v komárovské sokolovně. Dále vás rádi uvítáme na župním sletu v sobotu 9. června 2012 v areálu naší sokolovny.

 

                                                                                              T. J. Sokol Komárov

 

Přebor v plavání

   V sobotu 21. ledna 2012 se do hořovického bazénu sjelo 153 závodníků z dvanácti tělocvičných jednot župy

Jungmannovy. Přijeli sokolové z Příbrami, Komárova, Černošic, Mníšku pod Brdy, Dobřichovic, Hořovic, Jinec,

Králova Dvora, Žebráka, Milína, Cerhovic a Rudné. Plavání se uskutečnilo jako součást přeboru všestrannosti,

který zahrnuje ještě soutěž ve sportovní gymnastice, atletice a šplhu. Z našeho regionu se na stupně vítězů dostali tito cvičenci: Zlatou medaili získala Natálie Kramáriková z Komárova v kategorii mladší žákyně II.
Stříbrnou pozici obsadili: Bára Šoltisová z Komárova (kategorie předškolních dětí), Veronika Veselá z Komárova

(starší žákyně III), Martin Procházka z Jinec (starší žáci IV).

Bronzovou příčku Karolína Palková z Cerhovic (mladší žákyně II), Viktorie Borovská z Komárova (starší žákyně III) a

Václav Dudl z Komárova (starší žáci III).
 

Všem zúčastněným blahopřejeme a držíme jim palce při dalších soutěžích v letošním jubilejním roce 150. výročí

vzniku Sokola.
        
                                    -jt-

TOPlist