Všestrannost 2018

.Večer sokolských světel

V pondělí 8. října 2018 uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Komárov již popáté vzpomínkovou akci k Památnému dni sokolstva. Přes 160 účastníků se vydalo s lampiony od sokolovny kolem Červeného rybníka a rybníka Dráteník k pomníku Miroslava Tyrše, aby zapálením svíček připomněli sílu sokolské myšlenky.

8. říjen je Památný den sokolstva. V ten den v roce 1941 totiž Reinhard Heydrich vydal rozkaz zahájit „Akci Sokol“, během níž zatklo gestapo asi 900 představitelů Sokola a následně je deportovalo do různých koncentračních táborů. O pár dnů později nechal Heydrich Sokol zrušit a veškerý majetek zabavit. Tímto krokem chtěli nacisté konečně zúčtovat se Sokolem a eliminovat jeho odbojové aktivity. Za druhé světové války bylo zavražděno a vězněno asi 20 tisíc členů Sokola. Tito lidé si plně zaslouží úctu nás všech i příštích generací. Právě proto je snahou, aby Památný den sokolstva byl zařazen mezi významné dny České republiky.

 

 

Cvičební rozvrh 2018/2019

 

Rodiče a děti do 3 let                       úterý                              09:30 - 10:30  /ZAČÍNAJÍ 25.9./

 

Rodiče a děti od 3 let                       čtvrtek                           16:30 – 17:30

 

Předškolní děti                                 středa                            16:30 – 17:45

 

Dětský aerobik                                  středa                           17:45 – 19:00

       

Mladší žákyně a žáci                         pondělí a čtvrtek            17:30 – 18:30

                                                                          

Žáci (mladší, starší)                          úterý a pátek                   17:00 – 18:30

                                                       

Sportovní gymnastika                        úterý                              15:30 – 17:00

(Cafourková, Kramáriková)               pátek                              15:00 – 17:00

 

Gymnastika žákyně                            středa                             15:00 – 16:30       

(Březovská)                                     

 

Fit jóga                                             pondělí                         19:30 – 20:45

 

Funkční trénink                               čtvrtek                            19:30 – 20:30

 

Ženy – kondiční cvičení               pondělí                          18:30 – 19:30

                                                        čtvrtek                           18:30 – 19:30                                               

Muži                                                pátek                              19:00 – 21:30                                                          

                                                                 

Florbal – přípravka                        pondělí                          17:00 – 18:00

                                                        středa                             15:00 – 16:00

              žáci                                   pondělí                          18:00 – 20:30

               mladší žáci                      středa                             16:00 – 17:00

               starší žáci                        středa                             19:00 – 20:30

 

  Od 17. září 2018 se na Vás těší cvičitelé odboru všestrannosti Sokola Komárov J

 

 

 

 

Župní přebor všestrannosti 

 

V sobotu 19. května 2018 se v Příbrami konal každoroční přebor sokolské župy Jungmannovy ve sportovní všestrannosti. Akce se zúčastnili závodníci z Černošic, Dobříše, Horoměřic, Hořovic, Jinec, Libčic nad Vltavou, Příbrami a sedm chlapců a dvanáct děvčat z komárovské jednoty. I když kvůli sletovým akcím nebyla naše účast veliká, získalo naše žactvo ve svých kategoriích devět medailí.

Jessica Parkosová vybojovala zlato ve všestrannosti, stříbro ve šplhu a bronz v atletice, Tomáš Veselý zlato ve šplhu a bronz v atletice, Tadeáš Hejnal získal zlato ve šplhu a bronz ve všestrannosti a Matěj Tuček stříbrnou medaili ve šplhu a v atletice.

Děkujeme všem za účast!

 

 

 

 

Přebor ČOS v Zálesáckém závodu zdatnosti

v Doubí u Třeboně (18.-20. května 2018)

jsme si pěkně užili!

Slunečný Zálesák

Jestliže jsme v loňském roce psali, že župní přebor Zálesáckého závodu zdatnosti (ZZZ) se uskutečnil za velmi nepříznivého počasí (deštivé chladno), letos s radostí sdělujeme, že v sobotu 21. dubna 2018 svítilo krásně sluníčko. Místo konání, prostor v okolí vrchu Písek u obce Jince, zůstalo stejné.

ZZZ je soutěž tříčlenných hlídek, která se koná v lese, kdy na několikakilometrovém okruhu plní účastníci různé úkoly - překonávání překážek, poznávání přírodnin, lezení na strom, hod na cíl, uzlování, vlastivěda, první pomoc, morseovka, rozdělávání ohně atd.

Letos ze Sokola Komárov vyrazilo 24 účastníků, z toho sedmnáct závodníků, kteří překonali naše očekávání. V kategorii mladšího žactva vybojoval druhé místo Honzík Šlapák a Matouš Kavalír. V postupové kategorii žactva získala hlídka ve složení Anna Lukavská, Anna Kašparová a Jakub Šlapák prvenství, hlídka David Řepík, Nela Ungrová a Magdaléna Lukavská stříbro. V kategorii dorostu zvítězila komárovská hlídka ve složení Jessica Parkosová, Denisa Sluková a Jana Březovská. Všem postupujícím držíme palce, aby na přeboru ČOS v Doubí u Třeboně dobře reprezentovali naši župu Jungmannovu.

Vyhrát nemohou všichni, ale užít si krásný den v přírodě určitě ano.

 

TĚLOCVIČNÁ AKADEMIE

Tradiční Tělocvičná akademie Sokola Komárov se letos o několik týdnů posunula do jarního období. Důvodem byl plánovaný nácvik sletových skladeb, které chtěli divákům představit všichni cvičenci.

V podvečer 20. dubna 2018 se sál sokolovny zaplnil cvičenci osmi sletových skladeb, které se v jednotě nacvičují. Po úvodním projevu bratra Miloslava Devery následovalo vyznamenání zasloužilých členů komárovského Sokola.

Jako první se představili naši nejmenší ve skladbě Méďové. Sletové skladby pro předškolní děti a rodiče se pravidelně těší velkému zájmu diváků. Plyšovou hračku „medvídek“ děti využívají jako polštářek. S pódiovou skladbou Cascada na stepech získalo družstvo aerobiku na soutěži v Milíně třetí místo. Country skladba Cesta má tři části. V první jsou tance, ve druhé cvičení s šátkem a ve třetí se využívá šátek s dřevěnou kuličkou, kde se uplatní kuželová technika. Předškolní děti si připravily veselou skladbu Noty se skládacími gumami. Děti představují noty, gumy jsou jako notová osnova a cvičitelé houslový klíč. Akrobacie na pásu, šplh, skoky z trampolíny – to vše předvedly žákyně. Následovala ukázka parkouru v podání chlapců. Děti, to je věc! – je název sletové skladby pro mladší žactvo. Každá čtveřice využívá jednu skládací pětidílnou žíněnku a dva míče. Písničky Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka cvičenci přijali velmi dobře. Na žádném všesokolském sletu nesmí chybět sletová skladba pro muže. Letos s podnázvem „Muži cvičí stoletími“. Pecháčkova skladba „Přísaha republice“ z X. všesokolského sletu je průvodním motivem skladby. Skladba pro mladší žákyně získala název V peřině podle stejnojmenného muzikálu, který tvoří její hudební doprovod. Jedná se vlastně o dvojskladbu (část cvičí s kladinkami, část se stuhami). V naší jednotě se nacvičuje skladba se stuhami.  Při tvorbě skladby Siluety se mladé autorky inspirovaly moderním tanečním směrem Hoop dance (tancem s obručí). S tradičně vypadající obručí viděli diváci zajímavé triky. Hudební doprovod je od pop-rockové skupiny Mandrage. Koedukovaná skladba Cirkus pro starší žactvo, ve které nechybí tanec, akrobacie a cirkusové prvky, roztleskala publikum a tvořila závěr akademie. Ve skladbě cvičenci využili nářadí rinoset v několika podobách.

 Všichni se již těší na župní slet v Komárově, který se uskuteční v sobotu 9. června 2018. Sletu zdar!

                                                                                                                                                                                            -jt-

Župní přebor v plavání - sobota 27. ledna 2018

Komárovští medailisté:

 

1. místo - Jan Šlapák - ml. žáci I
1.místo - Michaela Gregorová - st. žákyně III
1. místo - Denisa Sluková - st. žákyně IV
1. místo - Natálie Kramáriková - dorost
1. místo - Václava Laštovičková - ženy II
1. místo - Josef Drnec - muži II
2. místo - Nela Ungrová - ml. žákyně II
3. místo - Tomáš Palek - PD
3. místo - Tadeáš Hejnal - ml. žáci II
3. místo - Jana Březovská - st. žákyně IV
3. místo - Kryštof Mach - dorost

 

Akce Tělocvičné jednoty Sokol Komárov v roce 2018

sobota 27. ledna – Župní přebor v plavání v Hořovicích

sobota 17. února – Šibřinky

neděle 18. února – Dětský maškarní bál

úterý 20. února – Valná hromada jednoty

sobota 7. dubna – Princeznička junior aerobiku

pátek 20. dubna – Tělocvičná akademie

sobota 21. dubna – Župní přebor ve volejbalu žen

sobota 21. dubna – Župní přebor ZZZ v okolí Jinec

úterý 8. května – Pešíkův pochod

sobota 19. května – Župní přebor ve všestrannosti v Příbrami

sobota 19. května – Velký jarní volejbalový turnaj mládeže

sobota 9. června –  Župní slet v Komárově

1.-6. července –  XVI. všesokolský slet v Praze

 

TOPlist